(dendrologiczne i przyrodnicze), ekspertyzy, opinie i wyceny dendrologiczne.

Szeroki zakres usług w konkurencyjnej cenie.
Opracowywanie projektów i koncepcji zagospodarowywania terenów zieleni zabytkowej, publicznej i prywatnej (parki, zieleńce, ogrody)
(gleby, wody, powietrza).

Raporty oddziaływania na środowisko.

Zakres realizowanych projektów:
  • Opinie, ekspertyzy dendrologiczne dotyczące stanu zachowania, wieku i zdrowotności drzew i krzewów oraz wyceny ich wartości dendrologicznej
  • Opinie, ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska (gleby, wody, powietrza)
  • Opinie w sprawach formalno-prawnych w zakresie ochrony przyrody.
  • Inwentaryzacje przyrodnicze, dendrologiczne, monitoring i raporty środowiskowe.
  • Projekty i koncepcje zagospodarowania i rewitalizacji terenów zieleni – parków, zieleńców, ogrodów, zieleni miejskiej.
  • Projekty rewaloryzacji i rekonstrukcji zabytkowych parków, ogrodów, alei.
  • Doradztwo i nadzór inwestorski.
  • Profesjonalna pielęgnacja drzew i krzewów.
  • Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni.